Na vytváření videí, ve kterých žáci sami rekonstruují historické události, Vaše třída jen tak nezapomene. Samozřejmě pro takovou aktivitu není čas každou hodinu, ale i občasné využití podobné aktivity Vaše žáky zapojí do výuky tak jako málokdy předtím. Vždyť dějiny sami znovu prožijí.

Pro publikaci videí doporučuji použít uzavřený školní portál, jak je ve videu podrobně popsáno. V opačném případě je vhodné mít souhlas rodičů, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.

Při tvorbě videa jsme použili Microsoft MovieMaker, nedocenitelná je pak především týmová práce žáků, která nutně nastává při tvorbě všech videí. Jeden točí, jiná se stará o rekvizity, další sleduje čas – a všichni pracují společně pro společný výsledek. To je přidaná hodnota jdoucí nad rámec hodiny dějepisu.

Video je v nesložité angličtině.

Podívejte se.

History-lesson