V rozhovoru pro časopis Perpetuum (SCIO) rozebíráme použití tabletů ve výuce. V čem spatřuji výhody takového použití se dočtete na straně 37.

perpetuum