Skype in the Classroom na ZŠ a MŠ Červený vrch

Na hodině angličtiny jsme vyzkoušeli aktivitu Mystery Skype Call, který je součástí aktivit programu Skype in the Classroom. Žáci se během projektu spojí přes videokonferenci se třídou z jiné země a jejich úkolem je dopátrat se pomocí otázek a odpovědí tomu, odkud žáci na druhé stran obrazovky vlastně jsou. V aktivitě si žáci prověří schopnost použít cizí jazyk skutečně v praxi, spolupracují na řešení reálného problému a navíc s lidmi, se kterými rodným jazykem prostě komunikovat nemohou. Navíc cizí jazyk je zde vlastně jen prostředek, ke slovu přijdou znalosti ze zeměpisu, schopnost klást otázky a hledat souvislosti.

Z počátku byla konverzace mezi třídami ne úplně uvolněná, během patnácti minut se však žáci uvolnili a již se ptali nenuceně a bez ostychu. Ono také mít za sebou novináře, kameru a mikrofony nikomu k uvolněnosti nepřidá. Žáci to zvládli skvěle.

Aktivitu lze doporučit podle šikovnosti žáků od 7. třídy ZŠ výše (předpokládaje že s cizím jazykem žáci a žákyně začali nejlépe již na prvním stupni). Na středních a vysokých školách lze pak různými způsoby ztížit možnost kladení otázek, resp. vymyslet těžší úkol.

Aktivita je pro učitele náročná na přípravu, protože musí najít druhou školu a akci s ní časově sladit. Výsledek ale stojí za to.